Geschiedenis

De oprichting van ons bedrijf was 1993, waarbij de éénman's zaak een feit was, er werd een start gemaakt met kleine reparatiewerkzaamheden en klein constructie werk.
Dit vond plaats in Nijbeets, al gauw moest worden uitgekeken naar een andere lokatie, de melkfabriek in Haskerhorne zou voor vier jaar voldoende ruimte bieden.

Daar werd het eerste personeelslid aangenomen, i.v.m. uitbreiding van werkzaamheden.

In 1998 werd de nieuwe loods in Heerenveen (onze huidige lokatie) gebouwd, welke aan het einde van het jaar werd betrokken.

Ons bedrijf heeft een gestage groei door gemaakt, met vier personeelsleden in Heerenveen, en twee personeelsleden bij onze zusterbedrijf CCOS Drachten bv gevestigd in Drachten.